ПРИЕМ

ПРИЕМ

Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” е Монтесори училище, в което се обучават деца на възраст от 3 до 14 години.

Обучението протича в три етапа:
Група 3-6 години;
Подготвителна група 5 и 6 години;
Основно училище  9-14 години (от 1 до 7 клас);

Приемът в училището  е  очертан в няколко стъпки :

1.Установяване на Контакт.
Препоръчваме Ви  ранно запитване, за да може да запазите място за детето си.

2.Посещение на училището.
Можете или да ни посетите в някой от нашите дни на отворени врати,  или да  заявите индивидуална среща за да разгледате училището.

3. Среща с представител на училището.

Индивидуален разговор с родителите и определяне на дата за посещение на детето. Детето прекарва в училището един традиционен ден с останалите деца, запознава се с тях и участва във всички дейности. В деня на посещението учител от училището изработва лист за наблюдение на детето.
Екипът по приема дава обратна информация на родителите и становище за прием.

4.Записване

Родителите подписват предоставен им от училището договор и заявление за обучение на детето.

График и свободни места

Група 3 – 6 години
Прием : 2 групи по 11 деца
Приемат се деца целогодишно, при наличие на свободни места.

Подготвителна група – 5 и 6 години
Прием: 1 паралелка, 14 деца.
Информация за прием след 15.02.2020г
 

Основно училище
I степен (1 и II клас) клас
Информация за свободни места след 15.02.2020г
 
II степен (III и IV клас)
Информация за свободни места след 15.02.2020г
 
III степен (V и VI клас)
Информация за свободни места  след 15.02.2020г.
 
VII клас
За учебната 2020/2021г  не се предвижда прием за 7 клас