НИЕ СМЕ ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас montessori частно училище бургас

ПРИЕМ - Прием

  • Процедурата за записване в Частнo Начално Училище "Д-р Мария Монтесори" включва:
  • Подаване на Заявление за прием;
  • Среща-разговор със семейството по предварително уговорен график;
  • Провеждане тест       за училищна готовност;
  • Сключване на договор за обучение;
  • Заплащане на такса съгласно договор;

 Още от раздела

Такси
Проекти

 

 

Занимания по интереси

  За нас главната задача на началното училище е да сформира в детето цялостна научна картина на света, да го запознае с различните области на знанието и да му предостави възможност във всяка от тях да направи своето малко откритие...

гр.Бургас
ул.Драма 11
тел.: 056/ 825 673,
0879 400 194
0879 400 193


2014 ЧНУ "Д-р Мария Монтесори"
Всички права запазени


Powered by Suzara web design
Виртуална разходка в училището