ПРИЕМ

 

 ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” е Монтесори училище, в което се обучават деца на възраст от 2 до 14 години.

Обучението протича в три етапа:

Група Ранно развитие;
Подготвителен клас  4, 5 и 6 години;
Основно училище  7-14 години (от 1 до 7 клас);

Приемът в училището  е  очертан в няколко стъпки :

1.Установяване на Контакт.
Препоръчваме Ви  ранно запитване, за да може да запазите място за детето си.
2.Посещение на училището.
Можете или да ни посетите в някой от нашите дни на отворени врати,  или да  заявите индивидуална среща за да разгледате училището.
3.Среща с представител на училището.

За I и II степен (1 до 4 клас):
Индивидуален разговор с родителите и определяне на дата за посещение на детето. Детето прекарва в училището два традиционни дни с останалите деца и участва във всички дейности заедно с тях. В дните на посещение учител от училището изработва лист за наблюдение на детето.
Екипът по приема дава обратна информация на родителите и становище за прием.

За III степен (5 до 7 клас):
Индивидуален разговор с родителите и определяне на дата за посещение на ученика
на занятия в училището, или провеждане на свободен  разговор на различни теми с него. 
Екипът по приема дава обратна информация на родителите и становище за прием.
 
4.Записване
Родителите подписват предоставен им от училището договор и заявление за обучение на детето.

 ПРИЕМ И СВОБОДНИ МЕСТА

Група Ранно развитие
Приемат се деца целогодишно, при наличие на свободни места.

Подготвителна група – 5 и 6 години
Прием при наличие на свободни места. Заявленията се разглеждат по ред на получаване.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

I степен (I и II клас)
I клас - прием при наличие на свободни места.
II клас - прием при наличие на свободни места.

II степен (III и IV клас)
III клас - прием при наличие на свободни места.
IV клас - прием при наличие на свободни места.

III степен (V и VI и VII клас)
V клас - прием при наличие на свободни места.
VI клас - прием при наличие на свободни места.
VII клас - прием при наличие на свободни места.

# Заявленията се разглеждат по ред на получаване.