Такси

 

Таксите в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” се заплащат по банков път в посочените в Договора за обучение срокове.

Те включват обучение, усилено изучаване на английски език, обяд и две закуски, застраховка и предлаганите от училището извънкласни дейности за съответната година.

За удобство на семействата има 2 варианта на разсрочени  плащания, разделени на вноски.

*Приемът в Група 3-6 години е през цялата година, при наличие на свободни места.