Такси

 

Таксите в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” се заплащат по банков път в посочените в Договора за обучение срокове.

 Група 3-6 години –      Учебна година от 1 септември  до  30 юли –  месечна такса - 550 лв.

Подготвителен клас – Учебна година от 15 септември до  31 май – годишна такса - 4500 евро.

Основно училище -     Учебна година от 15 септември до  15 юни – годишна такса - 4500 евро.

*Описаните по-горе такси са годишни такси, без група 3-6, която е месечна. Те включват обучение, усилено изучаване на английски език, френски език, обяд и две закуски, застраховка и предлаганите от училището извънкласни дейности за съответната година.

За удобство на семействата има 2 варианта на разсрочени  плащания, разделени на вноски.

*Приемът в Група 3-6 години е през цялата година, при наличие на свободни места.