Мисия

„Нашата цел е не предаването на знания, а разкриването и развитието на желание за открития.” Мария Монтесори

 

Поглед в бъдещето

ЧОУ „Д-р мария Монтесори“ предлага персонализирано обучение. Признато е за иновативно в системата на образованието със своята образователна среда, учебни програми и различен модел на обучение. Чрез отдадеността на своите учители, семейства и доброволци, училище Монтесори вдъхновява бъдещи лидери, които ще се свързват и ще повлияват положително местните и глобалните общности през целия си живот.

 

Основни ценности

В училище Монтесори непрекъснато се стремим да постигнем високи резултати. 

Ние ценим и се ангажираме с:

  • отстояване на философията и методите на обучение на д-р Мария Монтесори;
  • осигуряване на индивидуализирано обучение, което подпомага социалното, емоционалното и академичното развитие на детето в разновъзрастова среда;
  • насърчаване овладяването на фундаментални умения и задълбочени проучвания;
  • подхранване любопитството чрез подкрепа на индивидуалните интереси на учениците;
  • вдъхновяване учениците да продължат напред чрез предизвикателства - индивидуално и съвместно;
  • предоставяне на свобода да бъдат независими, уверени и находчиви мислители, да ценят себе си, общността и околната среда;
  • насърчаване почтеността и формиране на гражданска позиция/ отношение;
  • защита на мира, нетърпимост към предразсъдъците и зачитане на разнообразието.