Информация

Удостоверения

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” е първото Монтесори училище в България.

Лиценз за Частно начално училище получава със заповед № РД 14- 22 /08.04.2014г. от Министерство на образованието и науката, а за основно училище - със заповед № РД 14-53/05.09.2019 и Удостоверение за вписване № 249/05.09.2019 г.

В нашето училище децата и учениците се обучават в няколко разновъзрастови групи:

 • Група 3-6;
 • Подготвителна група 5-6;
 • Начален етап – I- ва спепен - 6-9 години и II- ра спепен 9-12 години;
 • Прогимназиален етап - III-та степен- 12-15 години.

Учебна година

В училище Монтесори учебната година започва на 1 септември и приключва на 15 юли. Като тези периоди за различните групи са както следва:

 • група 3-6 започва от 1 септември и приключва на 30 юли;
 • група 6-9 започва на 15 септември и приключва на 31 май;
 • група 10–14 започва на 15 септември и приключва на 15 юни.

Организация на учебния ден:

Начален етап - целодневна организация;

Прогимназиален етап – полудневна организация.

 • Група 3-6 - започва в 8 и приключва в 18ч.
 • Подготвителна група 5-6 - от 8.30 ч. до 16.30ч.
 • Начален етап – I- ва спепен - 6-9 години и II- ра спепен 9-12 години- от 8.30 ч. до 17ч.
 • Прогимназиален етап - III-та степен- 12-15 години - от 8.30ч. до 15, 15ч.

Хранене

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” осигурява на своите възпитаници  хранене съобразено изискванията на  БАБХ, следвайки съвременните  тенденции  за  здравословно и  рационално хранене. Храната се доставя на кетъринг в училището от лицензирана фирма.

Униформи

Униформите в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” са задължителни за всички ученици.

Лятно училище

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” организира лятно училище за своите ученици в периода 1 юни - 30 юни.

 

Удостоверения

 

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” е първото Монтесори училище в България.

Лиценз за Частно начално училище получава със заповед № РД 14- 22 /08.04.2014г. от Министерство на образованието и науката, а за основно училище - със заповед № РД 14-53/05.09.2019 и  Удостоверение за вписване № 249/05.09.2019 г.

 

В нашето училище децата и учениците се обучават в няколко разновъзрастови групи:

·         Група 3-6;

·         Подготвителна група 5-6;

·         Начален етап – I- ва спепен - 6-9 години и II- ра спепен 9-12 години;

·         Прогимназиален етап - III-та степен- 12-15 години.

Учебна година

 

В училище Монтесори  учебната година  започва на 1 септември и приключва на 15 юли.  Като тези периоди за различните групи са както следва:

·         група 3-6 започва от 1 септември и приключва на 30 юли;

·         група 6-9 започва на 15 септември и приключва на 31 май;

·         група 10–14 започва на 15 септември и приключва на 15 юни.

 

Организация на учебния ден:

Начален етап  - целодневна организация;

Прогимназиален етап – полудневна организация.

·         Група 3-6 - започва в 8 и приключва в 18ч.

·         Подготвителна група 5-6 - от 8.30 ч. до 16.30ч.

·         Начален етап – I- ва спепен - 6-9 години и II- ра спепен 9-12 години- от 8.30 ч. до 17ч.

·         Прогимназиален етап - III-та степен- 12-15 години - от 8.30ч. до 15, 15ч.

Хранене

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” осигурява на своите възпитаници  хранене съобразено  изискванията на  БАБХ, следвайки съвременните  тенденции  за  здравословно и  рационално хранене. Храната се доставя на кетъринг в училището от лицензирана фирма.

Униформи

Униформите в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” са задължителни за всички ученици.

Лятно училище

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори” организира лятно училище за своите ученици в периода 1 юни - 30 юни.