Чуждоезиково обучение

ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЧОУ ”Д-р Мария Монтесори” е Подготвителен център (Exam Preparation Centre) на Cambridge University, Britain и предлага интензивно чуждоезиково обучение, което  започва още от ранна възраст при децата от подготвителна група 3-5 и продължава при учениците от подготвителна група 5-6, I-ва, II-ра и ІІІ -та степен.

Изучаването на английски език комбинира съвременните тенденции за обучение, които са с комуникативна и академична насоченост и класическите Монтесори методи, използвайки утвърдени учебни програми на OxfordUniversityPress.

В края на всяка учебна година в училището се провежда Годишен изпит по английски език за всяка степен.

Учениците от всяка степен и класове имат възможността да полагат  международни изпити към CambridgeUniversity,Britain, които се провеждат в нашето училище в следните нива:

Young Learners English ( YLE ):

Starters;

Movers;

Flyers;

Key English Test ( KET );

Preliminary English Test ( PET ).

Високите резултати от изпитите и получаването на  сертификати са гаранция за успешно проведено обучение.

 

ФРЕНСКИЯТ ЕЗИК е вторият език, който децата имат възможност да изучават в

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори ”  от 5 до 11- годишна възраст, като извънкласна дейност, а след това и като втори език в учебния план на основната степен на образование.

В изучаването на езика се поддържат европейски стандарти, а целта на обучението е постигане на много добра основа на френския език и високо ниво на комуникативни и говорни умения.