Група Ранно развитие

 

„Същността на независимостта е да можеш да направиш нещо за себе си. Възрастните работят, за да завършат задача, но детето работи, за да расте, работи за създаването на възрастния - човека, който трябва да бъде. Такъв опит не е просто игра ... Това е работа, която трябва да свърши, за да израства.”- Мария Монтесори 

 Любовта към ученето започва тук!

Основата на Монтесори програмата е възможността да се подхрани индивидуалното развитие на Вашето дете в специално подготвена от учителя среда в условията на  разновъзрастова група. То ще се появи при нас с набор от умения - социални, емоционални и академични, но без да знае как да функционира в рамките на група.

В тази възраст детето има изключителни сили на ума, които се появяват веднъж в живота и  притежава способност просто да абсорбира информация. Основната класна стая за деца на тази възраст е създадена така, че да отговаря на нуждите на вашето дете в тази решаваща фаза от живота му. Опитът на детето в класната стая ще повлияе не само върху количеството знания и умения, които ще придобие там, но и по-важното - върху отношението му  към себе си, към света и ученето.

Основните класни стаи на Монтесори в целия свят споделят следните черти:

Децата се занимават спокойно и целенасочено с най-различни дейности.

Много родители често са изненадани да видят спокойната обстановка в класната стая. Всъщност тя е създадена да помогне на детето Ви да покаже най-доброто от себе си. Ние подкрепяме естествения му стремеж към независимост, като го насърчаваме да избира дейности, представляващи интерес за него. 

Това е клас на смесена възраст.

Тъй като обучението е индивидуализирано, вашето дете може да работи със собствено темпо, докато участва в обща класна стая в смесена възраст. По-малките деца се възползват от примера и се учат от дейностите на по-големите деца, докато всяко по-голямо дете придобива самочувствие, което идва с отговорност и лидерство.

Децата са много независими.

Често децата, които не правят нищо, просто не знаят как, или не им е даден шанс. Тук децата имат и двете. Ние създаваме условия, за да могат децата успешно да се грижат за себе си и за средата, в която живеят, вследствие на което те придобиват увереност и опит.

 Ученето се осъществява чрез собствената дейност на детето.

Учителят е обучен да запознава детето Ви с много дейности всеки ден, съобразявайки се с неговото индивидуално развитие. Обучението обаче не се осъществява толкова много в урока на учителя, колкото чрез независима дейност, когато детето се завръща отново и отново към презентирания материал, за да го изследва, повтори действията и усъвършенства.

 Класната стая е ориентирана към детето, а не към учителя.

За разлика от традиционните класни стаи, където се очаква Вашето дете да следи непрекъснато с внимание учителя, в Монтесори стаята учителят е обучен да наблюдава всяко отделно дете.Няма да видите учител в Монтесори да стои сред класната стая, да пише на дъска, а по-скоро на нивото на вашето дете, ангажиран с него или малка група деца.

Учебната програма е силно индивидуализирана.

Учителят е обучен да разпознава и уважава уникалния  потенциал на Вашето дете и се стреми да го свърже с дейността, която е най-подходяща за него в този момент. Изкуството да бъдеш учител в Монтесори е в намирането на дейност, която съчетава интереса и предизвикателството на правилното ниво - не твърде трудно и не твърде лесно. В тази класна стая вашето дете ще се ангажира с дейност, увеличавайки способността си да се фокусира и концентрира.

Голямото разнообразие от красиви, удобни учебни материали

помагат на децата да учат.

Оригиналните Монтесори материали и тези, изработени от нашите учители, помагат на децата да развият ново умение или да направят ново откритие. Някои предоставят възможност за усъвършенстване на практическите умения, за грижа за техните собствени нужди или за средата в класната стая. Някои обогатяват речника на децата и отварят вратата за писане, четене и запознаване с частите на речта. Други надграждат естествения интерес на Вашето дете да брои и да усвоява десетичната система и процесите на събиране, изваждане, умножение и деление. Някои насърчават художественото самоизразяване чрез въвеждане на умения и опити. Използването на Монтесори материалите изгражда основа от конкретни преживявания на абстрактни понятия, подпомагайки вашето дете да достигне по-дълбоко ниво на разбиране.

Докато по-голямата част от сутринта и следобеда се прекарва в самостоятелна дейност, в деня има и време за групови занимания и игра.

Учителят събира група за песни и разкази за социални, биологични, географски и исторически интересни теми и Вашето дете  има избор да участва или да продължи със своята дейност. Вътрешното пространство в класната стая продължава с безопасна среда на открито в градината и дейности, които децата могат да извършват там.

 В групата за ранно развитие има двама обучени учители и един асистент.

Двамата педагозите в групата са квалифицирани учители по предучилищна, начална педагогика  и филология и са обучени по Монтесори метода. Асистентът в класната стая е на разположение, за да помога на децата при необходимост.

Вашето дете ще остане в Групата за Ранно развитие, до момента , в който му предстои постъпване в Подготвителна група от 5 годишна възраст.

 През първата година дните ще бъдат изпълнени с дейности, фокусирани около „Практически живот“. Тук то се научава да помита пода, да полира прибори и да почиства листата на растенията. То експериментира със сензорни материали, които възпитават неговите зрителни, слухови и тактилни сетива. Играе звукови игри, пее и танцува, когато децата се събират за групови занимания.

Докато детето продължава, то се запознава със звуци и символи, които залагат основите за четене и писане в бъдеще. Запознава се с числата и десетичната система - с най-невероятните конкретни материали, за да му покажат пътя, с форми на сушата и водата, геометрични фигури, различните страни по света; научава за частите на растенията и животните и за музиката и изкуството - със свое собствено темпо, по свое време.

 След този период вашето дете е готово да продължи в Подготвителна група  5-6 години.