Подготвителна група

 

 

 „Нашата цел не е просто да накараме детето да разбере и още по-малко да го принудим да запомни, но така да докоснем въображението му, че да го въодушевим до най-съкровената му същност.“ - Мария Монтесори

 

Ранното детство е завършено. Започва възрастта на разума. Това е социалното признание на промените, които настъпват.

Монтесори оприличава тази промяна с метаморфозата при гъсеницата, която се превръща  в пеперуда.

Именно през третата му година при нас детето жъне плодовете на своята работа.

Четенето, писането и математическото разбиране разцъфтяват от многото семена, които са засадени през предходните две години.

Подготвителната група не е началото на училището. До пет години повечето Монтесори деца ще започнат да четат и много ще се запознаят с умножението и деленето.

В тази възраст много от по-ранните уроци се събират и стават постоянна част от разбирането на малкото дете. Отличен пример е ранно въведение в събирането с големи числа чрез банковата игра.

Монтесори математиката се основава на европейската традиция на единна математика. Основната геометрия се въвежда в ранна възраст.

Още от детската градина Монтесори децата изучават културна география и започват да израстват в глобални граждани. Уроците по история свързват архитектурата, изкуствата и науката.

Учебната програма на Монтесори е внимателно структурирана и интегрирана, за да демонстрира връзките между различните предметни области.

Нашата цел е да  развием ученици, които наистина разбират работата си в училище . Ученето не е фокусирано върху тренировки и запаметяване. Децата учат чрез практически опит, разследване и изследване. Те стават активно ангажирани в обучението си, вместо пасивно да чакат да бъдат хранени с лъжица.

Ние предизвикваме и поставяме високи очаквания за всички наши ученици, не само за няколко специални. Децата развиват самодисциплина и вътрешно чувство за цел и мотивация.

Предучилищната програма Монтесори, която предлагаме, има основните отправни точки на редовното Монтесори обучение. Добавяме и някои извънкласни дейности, в които децата да се потопят.

Детето напуска програмата не само с богат набор от академични умения  но и с нещо много по-важно - с отношението, че ученето е забавно, вълнуващо и безгранично.

Вашето дете вече може да пише, да чете, да събира и изважда големи числа, да умножава и дели със специалните дъски.

То е готово да премине към Програмата Монтесори за деца от 6 до 9 години за началното училище!