SHKOLO.BG

         Дигитална трансформация на училища SHKOLO.BG

            - Край на хартиените дневници

            - Край на досадното смятане с калкулатор

            - Край на родителските срещи и телефонни обаждания

            - Електронни разплащания - спестяват време както на родителите, така и на училището

 

         Вход: app.shkolo.bg