ПРОЕКТ - 2022 ГОДИНА- Усъвършенстване модела на персонализираното обучение в