ПРОЕКТ - 2022 ГОДИНА- Усъвършенстване модела на персонализираното обучение в "ЧОУ Д-р Мария Монтесори"