Извлечение от Правилника за дейността на ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“в раздел ДФ