ПРОЕКТИ

 

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000077207:  „Усъвършенстване модела на персонализираното обучение в "ЧОУ Д-р Мария Монтесори“, финансиран по програма „ЕАРЗЪМ +“ на стойност 24 200 евро.

Disclaimer

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Цели на проекта:

  • Подобряване ключовите компетентности на учителите за прилагане на персонализираното обучение чрез качествено използване на европейските модели.
  • Подобряване ключовите компетентности на управляващия екип за надграждане и иновиране на Монтесори метода чрез сътрудничество с европейски организации за достигане европейско качество на обучението.
  • Повишаване качеството на образователната Монтесори среда чрез създаване на нови иновативни материали и ресурси, отговаряща на индивидуалните потребности на децата и учениците

 Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца в три основни фази:

  • Подготвителна – ще бъдат осъществени всички действия за логистично обезпечаване изпълнението на дейността по мобилност и предварителната подготовка на участниците.
  • Изпълнение на мобилността – осъществяване на пътуване за включване на участниците в структурираното обучение в „Европас учителска академия“ и наблюдение във Финландско-руското училище в Хелзинки, Финландия. Получаване на сертификат след проверка на знанията на участниците.
  • Последващи действия – поетапно внедряване и използване на получените компетентности чрез включване на европейските идеи, модели и практики в методиката на обучение в училището; разработване на нови материали; внасяне на промени в модела на персонализираното обучение и образователната среда; валидиране на придобитите компетенции; разпространение и оценка на постигнатите резултати. 

ПРОЕКТ - 2018 ГОДИНА - на тема: “Повишаване качеството на иновативната Монтесори среда и обучение в ЧНУ Д-р Мария Монтесори”- финансиран по програма „ЕАРЗЪМ +“

Отказ от отговорност:

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.