ПРОЕКТИ

 ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

1.  ПРОЕКТ - 2022 ГОДИНА - 2022-1-BG01-KA122-SCH-000077207 на тема: „Усъвършенстване модела на персонализираното обучение в ЧОУ Д-р Мария Монтесори“.

2.  ПРОЕКТ - 2018 ГОДИНА - на тема: “Повишаване качеството на иновативната Монтесори среда и обучение в ЧНУ Д-р Мария Монтесори”

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1.  „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022-2023 година

ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ – Бургас е включено в списъка на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022-2023 година в партньорство с ОУ „Георги Бенковски“ – Бургас.

Реализирането на дейностите по националната програмата стартира от 17.10.2022 г. по групи в следните направления:

Модул 1 „Изкуства“:

  • Една вокална група за изпълнение на български народни песни от различни фолклорни области в Направление „Музикално изкуство“.
  • Една група за български народни танци в Направление „Танцово изкуство“.

Модул 2 „Спорт“:

  • Един отбор по баскетбол за момичета -  възрастова група I-IV клас;
  • Един отбор по футбол за момчета - възрастова група I-IV клас.

За осъществяване на дейностите са наети следните външни специалисти:

  • Един специалист в с сферата на музикалното изкуство;
  • Един специалист в с сферата на танцовото изкуство;
  • Двама специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ и/или „треньор по футбол“, и/или „треньор по баскетбол“.