ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

ИЗКУСТВО И СПОРТ

През тази учебна година в Училище Монтесори са сформирани групи за занимания по интереси в следните направления:

Модул "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ":

  • Група за изучаване на френски език
  • Група за изучаване на португалски език
  • Група за изучаване на английски език

Модул  „ИЗКУСТВА“:

  • Вокална група за изпълнение на български народни песни от различни фолклорни области в Направление „Музикално изкуство“.
  • Група за български народни танци в Направление „Танцово изкуство“.

Модул  „СПОРТ“:

  • Отбор по баскетбол за момичета -  възрастова група I-IV клас;
  • Отбор по футбол за момчета - възрастова група I-IV клас.