ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

В училище Монтесори ние постепенно въвеждаме персонализирано обучение, защото приемаме, че образователният опит на учениците се оформя от техните силни страни, нужди и интереси, и обучението трябва да бъде съобразено с тях. Учениците получават съдържанието, което трябва да усвоят, без да се налага да преглеждат съдържание, което вече знаят.

За нас всеки ученик е уникален и специален и персонализираното обучение взема това предвид изцяло: То не забавя учениците, които са надарени, и не пришпорва учениците, които се борят да поддържат ритъма. То не просто групира всички ученици в средата с универсален модел, а вместо това среща всеки ученик там, където се намира. И това е много по-ефикасно от модел, при който докато се опитваме да се срещнем с всички, ние всъщност пропускаме почти всички.

Персонализираното обучение предоставя време на учителите да се съсредоточат върху всеки ученик по различни начини. При разработването на проекти, например, учителите отделят време за разбиране на интересите на учениците.При индивидуалните уроци опознават нуждите на всеки ученик, когото подкрепят, чрез преглед на предишната им работа и съвместна работа по текущи задачи. А при смесеното обучение учителите често използват времето и пространството по различен ачин, за да дадат на учениците повече време за малка групова или индивидуална работа.

Преди всичко, в тези персонализирани учебни среди, учителите опознават своите ученици по-добре и имат време да се справят с нуждите на всеки конкретен ученик. 

Съобразено с индивидуалните нужди, умения и интереси на учениците, персонализираното обучение им позволява да поемат отговорност върху своето съзнателно учене.

Учениците се чувстват по-щастливи от учебния процес. Класната стая се превръща в място за открития и радост, училището става място, където искат да бъдат, а уроците се превръщат в приятни предизвикателства, в които те искат да се включат.