НАШИТЕ ЦЕЛИ

 

 

„Нашата цел е не предаването на знания, а разкриването и развитието на желанието за открития.” Мария Монтесори

 

Целите на Монтесори училището се базират на идеята за това,че възпитанието на децата е общочовешка ценност. Всеки народ създава своя собствена система на възпитание и опита на другите народи в това дело е безценно наследство на всички.

Системата на съобразование, приета във всички училища Монтесори по света, цели изграждането на щастливи личности.

 

За да се случи това, ние в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“  имаме отговорностите за:

  • Възпитание на такива лични качества, подпомагащи децата да разберат универсално бързо променящия се свят;
  •  Възпитание в система от ценности, насочени не само към желанието на детето да научава и твори, но и да превръща тези желания в действия, без да нарушава свободата на другите хора, опазвайки природата и околния свят;
  •  Възпитаване на личностни качества за внимание и грижа за родителите, за възрастните, за тези, които се нуждаят от подкрепа;
  •  Осъзнаването от учениците на нормите на човешко достойнство, разбиране на себе си и другите хора, толерантност;

 

Избраните от нас подходи, определят стратегията на възпитателната дейност на нашето училище - възпитание на човечност, посредством формиране на нравственост, в основата на която е заложен етичният код - алтруизъм.