УЧИТЕЛИ

 

Мария Монтесори пише, че най-големият знак за успеха за един учител е, когато може да каже: „ Децата сега работят така, сякаш аз не съществувам в класната стая!“

Каква точно е ролята на Монтесори учителя? С какво се различава от тази на всеки друг учител?

Монтесори учителят е по-малко инструктор и много повече водач. Той води учениците в посоката на техните интереси, способности и темп на обучение, като същевременно помага за укрепване на по-слабите академични области.

В Монтесори класната стая, рядко ще видите учител, който дава един и същи урок на всяко дете, учителят ще работи тихо с отделни деца или малки групи. Докато това се случва, останалите деца са свободни да прекарват времето си в работа с уроци, които са интересни за тях. Монтесори учителят работи усилено, за да създаде независими и уверени деца.

  • Монтесори учителят целенасочено подготвя средата в класната стая, така че тя да подкрепя учениците по пътя им към самостоятелна работа.
  • Монтесори учителите не оценяват чрез стандартизирани тестове, те разчитат на наблюдението. Очертават това, което техните ученици са усвоили, имат нужда от повече подкрепа и са любопитни.
  • Монтесори учителите виждат голямата картина благодарение на непрекъснатия образователен цикъл в класните стаи. Опознаването на дете и семейството му през това време е допълнителна подкрепа за този подход.
  • Монтесори учителите често са наричани „водачи“. Децата в Монтесори могат да избират своите занимания спазвайки правилото за „свобода в граници“. Отговорност на Монтесори учителя е да постави тези граници. Учениците знаят, че има структура. Това им дава комфорт и безопасно място, където да изпробват нови уроци и идеи.

Монтесори учителите ценят независимостта, самоувереността и вътрешната мотивация на учениците. За тях са важни сътрудничеството, добротата и силата в общността.