РОДИТЕЛИ

 

Родителите и семейството са част от нашата общност, колкото учениците, учителите и служителите.

В тази обстановка се формират тесни връзки, а уважението един към друг е в основата на всичко, което правим.

Нашата общност се основава на партньорство, ценности, уважение, приобщаване, честност и ангажимент да бъдем активен участник в нея.

Задължителни родителски срещи, уроци „Монтесори за родители“, образователни срещи, празнични драматични представления,редовни възможности за доброволчество и благотворителност са начините родителите да се включат във всичко, което се случва в училището.