ИСТОРИЯ

 

ПЪРВОТО МОНТЕСОРИ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Това е един необичаен текст. В него ще намерите историята на създаването на първото в България Монтесори училище. Може да го определите и като дневник и опит да се осмислят случилите се в течение на повече от  едно десетилетие събития.

Ние израстнахме от Център за развитие на децата.

Годината е 2008. Идеята да открием Център за развитие на децата вероятно възникна в отговор на въпроса  „Какво не успяхме да дадем на нашите вече пораснали деца?”.

Открихме първия в Бургас Образователен център за деца на възраст от 12 месеца до 4, 5 години.

В този период това се приемаше за ранно развитие, а тогава то все още не беше на мода.

Използвахме методиките на Зайцев, Никитини, Глен Доман. Занятията се водеха от педагог и психолог. Като се върна назад, мисля, че нашите опити поставиха началото на днешните различни по форма и съдържание занятия за ранно развитие на децата.

А по-късно и за образователни дейности в доучилищна възраст.  

Занятията събудиха интереса на младите майки, но този интерес не беше особено траен, тъй като в България няма традиции в  ранното обучение.

У нас все още важи твърдението „Детето да изживее своето детство!” Разбира се, всеки има различна представа за това...

Първа среща с педагогиката на Монтесори.

През пролетта на 2008 година, изучавайки различни педагогически системи,  се срещнахме с тази на Д-р Мария Монтесори. Проследявайки историята на метода у нас, с радост открихме, че вече има два Монтесори центъра в София. И тук искам да споделя за срещата си с Жени Пирянкова от „Камелини Монтесори”. Жени е доайен на Монтесори движението в България. След срещата си с нея, бях твърдо уверена, че Монтесори е отговорът на нашите търсения.

Последва дълъг период на запознаване с научното наследство на Мария Монтесори и света на нейната педагогическа система. В България няма къде да се обучиш – пътувахме в чужбина, самообучавахме се.

Открихме „Къща Монтесори”- третият Монтесори център в България на 3  март 2009 година.

През първите години беше особено трудно. Идваха родители, които търсеха за децата си индивидуално обгрижване, не знаеха и не желаеха да научат нищо за метода Монтесори. И днес идват такива, за които най-важно е дали детето си е изяло всичко и дали се е забавлявало. Имаше родители, които обидено си взимаха детето, само защото не е започнало да пише или чете заедно с друго дете. Не бяхме оценили огромната роля на работата с родителите.

 Така  въведохме „Монтесори урок за родители”, който се провежда два пъти в годината, а и други дейности, които ги запознават с метода. В тази работа  и днес сме длъжници на родителите...

Хубаво е, все пак, че се появиха и родители , които ни избираха  заради метода Монтесори. Днес вече, понякога се замислям  дали някой от тях не приема и следва философията на Монтесори повече от някой наш учител.

С част от родителите изминахме дълъг път. След първородните им деца при нас сега идват вторите, та даже и третите. Уважавам последователността на тези хора.

В системата на Монтесори на първо място е поставено детето, след него подготвената Монтесори среда и накрая на тази верига – учителят. Най-трудният момент за нас, а и за колегите в страната, е липсата на Монтесори педагози. Да си внесем отвън не е толкова лесно. В целия свят се търсят Монтесори учители. Остава вариантът  да си обучим свои. Така и правим.

Начално училище Монтесори.

През 2013/2014 година на част от нашите деца предстоеше да започнат училище.

И отново тези родители,с които тръгнахме от самото начало, изразиха желание да направим и училище, където децата ще могат да продължат обучението си по метода на Монтесори. Няма да Ви разказвам за преживяванията си, когато взехме решение за създаването на училище. Нито пък за всички препятствия, през които трябваше да минем.

 На 16.04.2014  година регистрирахме Първото в България Монтесори училище -

ЧНУ”Д-р Мария Монтесори”.

Веднага след регистрацията възникна въпросът  за учителите. И тук беше най-сложно.

Дипломата за висше педагогическо образование не прави никого учител. Още повече в Монтесори училище. Изборът не беше лесен, а и имаше един особен момент.

Повечето от кандидатите нямаха желание да се самообучават, нито да бъдат обучени.

Считаха себе си за достатъчно компетентни. След дълъг период на търсене намерихме подходящите учители. Част от тях не издържаха на изискванията и останаха за кратко. Благодаря на тези, с които и днес сме заедно. Всъщност те са първите в България, които чертаят пътя на Монтесори обучението. След намирането на подходящите педагози, трябваше да изградим организацията на работа в училището.

Взехме решение през първата година да разкрием само подготвителна група и първи клас и всяка следваща година да добавяме по един нов клас.

В класовете ни влизат деца от Групата за ранно развитие и практически заемат всички места, но се случва да приемаме и по няколко външни.

Как обаче да работим по системата на Монтесори, след като трябва да покриваме и  държавните образователни стандарти.

Все още разработваме  и допълваме програмите, така че да не нарушаваме  ДОС  и най-вече да работим по системата Монтесори, да спазваме нейната философия и да опазим децата от неефективната вече класно-урочна система, оценките, състезанията, наградите и наказанията.

През втората година имахме проверка от МОН. Преди проверката прибрахме всички тетрадки,в които децата бяха  работили „по Монтесори”. В тях по български език те пишеха съчинения, а в тези по държавните стандарти изучаваха все още азбуката.

Бяха ни казали ,че на проверяващите няма да се хареса, ако децата изпреварват приетия стандарт. Колко приятно бяхме изненадани, когато плахо показахме една от тетрадките.

Експертите от МОН не само, че бяха впечатлени от видяното, но и изразиха мнение,че можем да кандидатстваме за иновативно училище.

Тук обаче, има една подробност- Монтесори училището е със 110 годишна история в света и

на шега в нашите среди се нарича „ретро-иновация”. Но тяхната оценка за нас беше особено важна и мотивира допълнително учителите.

В нашето училище почти не се преподава. Учителят е този, който събужда интереса на децата, насочва ги и ги води към нови непознати знания и умения, но ги оставя да се справят сами.

В Монтесори не  обучаваме децата, те се самообучават. И  винаги успяват, защото това е техният личен избор.

Ние сме частно училище. Има родители, които мислят, че плащайки определена сума, могат да не приемат и спазват  правилата в училището. Има и други, които мислят, че в частното училище е по-свободно, т.е. няма дисциплина и ред.

И на първите, и на вторите искам да кажа, че ние сме първо Монтесори училище и после- частно. При нас дисциплината е на особена почит. И никой не си тръгва вечер преди да е почистил работното си място, а в петък  - залата за работа. Това са част от правилата.

На 17.07. 2017 година  училището е включено в първия списък на иновативните училища в страната, приет с решение № 391 / 17.07.2017 г. на Министерски съвет.

Иновацията е с период за въвеждане четири години и е изцяло обвързана с по-високо качество на образование чрез създаване на подобрена образователна Монтесори среда и нов модел на управление и обучение, осигуряващи условия за формиране на универсални учебни действия у учениците.

Училището гради своя авторитет и име .

Благодарение на управлението на директора - г-жа Биляна Димитрова, на нашите деца, на техните родители, на вярата и оптимизма, с който работят нашите учители продължаваме пътя.

Когато посееш семена, радваш им се как се изправят, полагаш грижи и любов, за да ги видиш устремени и устойчиви на вятъра и ти се иска да останат при теб колкото може по-дълго, за да се насладиш напълно на това , в което са се превърнали. Нищо, че след тях ще поникнат нови.

Така чувствахме предстоящата раздяла с децата , които отглеждахме вече 10 години , от 2- годишна възраст.

И вероятно, това ни даде кураж да погледнем напред и да съберем смелост да продължим.

Със Заповед № РД 14-53/ 2019г на Министъра на образованието и науката регистрирахме Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори”.

На 15 септември 2019 година влязохме в новата сграда на училището. 

Къде след Монтесори?

Навсякъде, където и да постъпят, децата от Монтесори са изключително адаптивни, уверени и мотивирани да се обучават. 

Въпросите никога не свършват.

За да е успешно едно училище, всеки ден е свързан с решаване на нов казус.

Една стъпка напред, нови идеи, обучение на учителите, посещения в чужбина.

С всяка година уменията на децата да се самообучават все повече се усъвършенстват.

До преди време нашите учители се обучаваха веднъж годишно с Монтесори обучител от чужбина, и вътрешни обучения. Вече втора година имат възможност да го правят в чужбина.

Много важно: Не можеш да мотивираш другите да се обучават , ако ти не го правиш.

Посещаваме международните Монтесори форуми, обучения и тренинги и  вярваме, че и в България тази педагогическа система ще става все по-популярна.

Защото както казва великата Мария Монтесори „Децата – това са хора дадени ни за определено време, и от нас зависи тяхната вяра в себе си и в света.”