ДИГИТАЛНА РАНИЦА

 

ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Първата безплатна единна електронна платформата за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ е създадена по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Платформата осигурява следните възможности:

  • Богат набор от дигитално образователно съдържание;
  • Каталог от образователни ресурси със свободен достъп;
  • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи;
  • Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място;
  • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик.

Достъпът до платформата се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/.

В рамките на проекта учителите в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ реализираха следните дейности:

  • Учителите, взели участие в работните срещи, организирани от РУО – Бургас представиха всички модули на „Дигиталната раница“ пред своите колеги.
  • В часовете по компютърно моделиране и информационни технологии в 5.клас и информационни технологии в 7. Клас учениците се запознаха с възможностите, които предлага платформата.
  • Всички родители  бяха писмено информирани за възможностите, които предлага платформата и стъпките за регистрация