Новини

Подготвителна група в Монтесори

ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ В МОНТЕСОРИ. ДЕТЕТО ЧЕТЕ, ПИШЕ И СМЯТА НА 6 ГОДИНИ. Темата за подготовката на децата на 5 и 6 години за училище е била винаги интересна за родители и педагози. В традиционната образователна система тази подготовка следва определени стандарти, еднакви за всички деца. По-различни са концепцията и критериите в Монтесори подготвителната група. Тук децата се движат в една и съща посока, но всяко дете върви по пътя на своето развитие, обучение и възпитание със собствено темпо. В нашата Подготвителна група децата влизат след престой в групата 3-5, където вече са придобили известни умения и навици. В статията си „Децата на 5-7 години в Монтесори детска градина“ Елена Хилтунен пише: „Колкото по-рано започнем да възпитаваме у децата желанието да постигат собствените си цели, толкова по-бързо ще създадем силни и следователно независими и свободни хора“, пише Мария Монтесори в книгата „Дом за деца. Методът на научната педагогика.“ Можем да подкрепим това, като насърчаваме детето да служи на себе си и може би на други хора, които се нуждаят от това.“ Тук упражненията от ежедневието вече не са в основата на техните занимания в Подготвителната група - те вече са научили много ежедневни умения през предишни години от живота си, но сега тези умения придобиват в тях смисъл на подредено и грижовно отношение към света на предметите и към света на другите хора – малки и големи, които ги заобикалят и влизат в контакт и взаимодействие с тях. В Подготвителната група са създадени условия за познавателната дейност на децата. Да изследваме света около нас означава да действаме в него като изследователи: да наблюдаваме, да сравняваме, анализираме, натрупваме информация. В условията на специално уредена за това среда децата се учат да бъдат наблюдателни, опитват се не само да усещат и си представят света в хармония, но и да го пазят. Децата работят много с книги и дидактически материали, изразяват мислите си по различни начини: с помощта на писане, реч, рисуване, скулптура, жестове. Съществено място в живота на детето заема работата в истинска лаборатория, където то прави прости експерименти и описва или скицира резултатите от своите наблюдения. Материалите за изучаване на околния свят са разделени на няколко групи. С тяхна помощ децата научават способността да определят времето (година, месец, дни от седмицата, часове и минути), да използват измервателни уреди (часовници, термометър, компас, везни, сантиметър и др.), да правят разлика между живи и неживи, земни елементи (земя, въздух, огън, вода); класифицират животинския и растителния свят, познават устройството на растенията, животните, хората; назовават функциите на различни човешки или животински органи, познават реда на възникване на живота на Земята в няколко теории; назовават и показват на картата континентите, океаните и някои държави, техните столици, познават държавните знамена, могат да начертаят план на местността с помощта на топографски знаци, определят жанровете на художествените платна (портрет, пейзаж, натюрморт ); познават някои художници, композитори, поети и писатели, Създават се условия за развитие на математическото мислене. В логиката на Мария Монтесори предметът математика се разглежда като начин за овладяване на света с помощта на когнитивно действие, първо чрез „материализирани абстракции”, а след това и в числови системи. Още на 4-5 години децата поставят десетична система от стотици мъниста и пръчки и техните цифрови изображения върху килим. До 6-годишна възраст те имат представа за броя, количествата и цифрите, които ги изобразяват.Целта на изучаването на аритметика от децата е да развие способността за броене, тоест да преведе количеството в знаци и съзнателно да оперира с тях. Имайки опит с числови редици, количество и величина, децата преминават към по-абстрактни математически операции - към изчислителни действия. Освен това, извършвайки тези действия със специфичен Монтесори материал, първо в категорията единици, те лесно ги прехвърлят в категорията на десетици, стотици, хиляди, разкривайки идентичността на произведението. В това им помагат упражненията със златния материал, който Монтесори отнася към втората група от своите математически „материализирани абстракции“. На кръстопътя на сравняването на количеството и неговия цифров знак се ражда концепцията за числото като мерна единица. Ето защо децата на 5-7 години овладяват метричната система, разбират мерните единици и измервателните уреди. В подготвената среда за тях се създава метрична лаборатория.“ „Дети 5-7 лет в детском саду по системе Монтессори“ Елена Хилтунен

Назад