Новини

НИВО В2 ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ученици от VI клас от училище Монтесори защитиха сертификати B2 FIRST FOR SCHOOLS, ОТ ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА (CEFR)! Изключително постижение!!! Резултати, които обикновено другите ученици постигат в гимназията. Това постижение предоставя възможности на нашите деца, веднага да започнат изучаването на втори чужд език. В училище Монтесори АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се изучава усилено от Подготвителна група до Седми клас. В края на всяка учебна година в училището се провежда задължителен изпит по английски език за всички ученици, а през месец юни изпити за сертификати на Кеймбридж. Ежедневното задълбочено изучаване на английски език помага на нашите ученици да развиват езиковите си умения стъпка по стъпка.

Назад